قرارداد بین شما و Payame Saba

با تشکر از بازدید شما از سایت payamesaba24.ir، لطفا قبل از استفاده از وب سایت، قوانین و شرایط استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید. با بازدید از این سایت، شما مشخص می کنید که شرایط این قرارداد را پذیرفته اید و به مفاد آن آگاه هستید. اگر با این شرایط و قوانین موافق نیستید لطفا به بازدید از سایت خاتمه دهید.

شرايط ابطال واسترداد بليطهاي هواپيمايي کاسپين

در کلاس های نرخی RE,RD,RH,RB,RF,R,PB.PF.P.HF.H.SF.S.X.NB.NS.N.WB.WF.W.QD.QH.QB.QF.Q.ZD.ZH.ZB.ZS.Z.JD.JH.JB.JF.J تاساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 % از بهای بلیط و پس از آن کسر 50% از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد میگردد درکلاس هاي نرخ M تا ساعت 12 ظهر يک روز قبل از پرواز مشمول 40% از بهاي بليط و پس از آن کسر 70 % از بهاي بليط به عنوان جريمه استرداد در کلاس نرخیLH.LB.LF.L.KF.K تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50% از بهای بلیط و پس از آن باکسر 80% از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد در کلاس نرخی I.IE.IH.IB.IF.D.U.F.A.V در صورت انصراف از سفر بلیط غیر قابل استرداد میباشد شرايط ابطال واسترداد بليطهاي هواپيمايي ساها از زمان صدور تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز40% نرخ بليط جريمه کنسلي مسافر خواهد بود از 12 ظهر يک روز قبل از پرواز تا6 ساعت قبل ازپرواز 60%نرخ بليط جريمه کنسلي مسافر خواهد بود.وهمچنين بعد از پرواز80% جريمه noshow ميباشد. حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئوليت مقرر در کنوانسيون و مشمول قوانين CRCN مراجعه نماييد. *تمامي پروازها قابل استرداد www.IranTravels.ir/Ticket ورشو 1929 مي باشد. جهت کسب اطلعات بيشتر به هواپيمايي کشوري مي باشد.وارد کردن کد ملي در انتهاي اسامي الزاميست در غير اين صورت کليه مسئوليت ها با شخص صادر کننده مي باشد *حضور 2 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامي مي باشد شرکت هواپيمائي هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقود شدن وسايل گرانبها ندارد

استفاده از وب سایت

از سرویس‌های ما سوء استفاده نکنید. بعنوان مثال از تداخل در سرویس‌های ما یا تلاش برای دسترسی به آنها با استفاده از روشی بجز رابط کاربری و دستورالعمل‌های ارایه شده توسط ما، خودداری کنید. در صورت عدم تبعیت شما از شرایط یا خط مشی‌های ما و یا در صورت مشکوک شدن به هرگونه سوء عملکرد، ما ممکن است ارایه سرویس‌ها به شما را متوقف کرده یا به حالت تعلیق در آوریم.
اطلاعات این سایت برای استفاده شخصی شما می باشد، و شما نباید به هر شکلی آنرا نشر مجدد کنید. نشر مجدد اطلاعات با هر شکل و روشی اکیدا ممنوع است و فقط با عقد قرارداد با سپهر سیستم و مجوز کتبی از مالک اطلاعات (مالک این سایت) امکان پذیر است.

تغییر در قوانین و مقررات

ما ممکن است این شرایط را تغییر دهیم تا بعنوان مثال تغییرات قانون یا تغییرات سرویس‌های ما را منعکس کنند. شما باید مرتبا شرایط را بررسی کنید. ما اعلامیه‌های مربوط به اصلاحات این قوانین را در این صفحه قرار خواهیم داد. تغییرات بصورت عطف‌به‌ماسبق اعمال نمی‌شوند. اگر شما با شرایط اصلاح شده برای یکی از سرویس‌ها موافق نباشید، باید استفاده خود از آن سرویس را متوقف کنید.
اگر شما این شرایط را رعایت نکرده و ما بلافاصله اقدام نکنیم، به این معنا نیست که ما از حقوقی که ممکن است داشته باشیم (مانند اقداماتی در آینده) دست کشیده ایم.