بخشنامه صدور بليط داخلي در ايام قرنطينه
قابل توجه کليه نمايندگان فروش هواپيمايي کاسپين،
با سلام
احتراماً با عنايت به تأکيد وزارت محترم بهداشت و سازمان هواپيمايي کشوري در خصوص کنترل و عدم صدور بليط و رزرو جا جهت مسافرين ثبت شده در سامانه وزارت بهداشت بعنوان مبتلايان به بيماري کرونا و با توجه به توضيحات ارائه شده توسط کارشناسان محترم فروش هواپيمايي کاسپين در خصوص چگونگي استعلام اين دسته از مسافرين بروي سيستم رزرواسيون نيرا ، مجدداً تاکيد ميگردد که پيش از هر پرواز ليست بارگذاري شده توسط نمايندگان فروش بروي سيستم رزرواسيون نيرا جهت ارسال به سيستم پذيرش مسافر (DCS) توسط کارشناسان فروش هواپيمايي کاسپين بازبيني شده و در صورت import نام مسافر با سابقه بيماري کرونا در ايام قرنطينه مورد نظر وزارت بهداشت ، مسافر مذکور از ليست پروازي حذف گرديده و کليه مسؤوليتها  برعهده دفتر صادر کننده بليط ميباشد .سایر اعلانات